Persoonlijk statuut

Journalistiek is voor mij het presenteren van nieuws. Het presenteren van zowel audiovisuele als geschreven producties. Ik presenteer mijn producties op een objectieve en betrouwbare manier. Naar mijn mening kan de journalistiek alleen betrouwbaar zijn met hoor- en wederhoor, check en dubbelcheck en het gebruik van correcte bronnen.

Reacties van gebruikers stel ik op prijs. In mijn eigen reactie blijf ik objectief.

Mijn producties zijn gericht op het informeren van de gebruiker. Winst speelt bij mijn producties geen rol. Bij publicaties waarvoor ik betaald krijg, zal ik dit aan de gebruiker kenbaar maken.

De gebruiker krijgt via het platform altijd direct melding in geval van foute berichtgeving.

Mijn journalistieke producties bied ik aan via erkende journalistieke kanalen. Deze kanalen sluiten altijd aan bij mijn eigen principes. Dat betekent dat objectiviteit, betrouwbaarheid en eerlijkheid voorop staan.

Als een artikel aan meerdere partijen wordt aangeboden zal hiervan melding worden gemaakt aan de desbetreffende partijen. De gebruiker wordt hiervan op de hoogte gebracht via het platform.

Ik hanteer ten alle tijden dit statuut. Dit statuut wordt gepubliceerd op het platform waar ik werkzaam voor ben.

Accessibility